Biuro Rachunkowe BT
     
 
 
No item elements found in rss feed.
 
 
 
Welcome

Oferujemy kompleksową obsługę rachunkowo-księgową przedsiębiorstw, na którą składają się:

Prowadzenie "ksiąg rachunkowych" obejmuje :

- opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont,
- ustalenie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku VAT na podstawie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
- sporządzanie, wg wzorów określonych przepisami deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do US ,
- sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
- zamknięcie roku obrotowego wraz ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania finansowego,
- sporządzanie przelewów dot. należności podatkowych,
- kontrola należności i zobowiązań .

W ramach powierzenia przez małe podmioty "obsługi płacowej" :

- sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy,
- sporządzanie list płac,
- zgłaszanie pracowników i zleceniobiorców do ZUS,
- sporządzanie obciążeń ZUS do list płac oraz wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS,
- sporządzanie informacji rocznych PiT-11 oraz zeznań PiT-40.

Prowadzenie "podatkowej księgi przychodów i rozchodów"
Prowadzenie *podatkowej księgi przychodów i rozchodów* lub *ewidencji ryczałtu* obejmuje:

- dokonywanie zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,
- prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych ,
- ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
- prowadzenie ewidencji VAT ,
- sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
- przygotowanie dowodów wpłat lub przelewów podatkowych i ZUS.

cofnij

 
© Wszelkie prawa zastrzeżone Biuro BT, 2009 r.