Witamy

na naszej stronie

Biuro Rachunkowe BT prowadzi działalność od roku 1995. Od początku działalności zajmuje się kompleksową obsługą małych i średnich podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości i podatków.

Księgowość to nie tylko wprowadzanie danych i wypełnianie formularzy podatkowych, lecz to również wiedza, która przekładana jest na sukces firmy.
Dlatego też powierzenie prowadzenia tych spraw wyspecjalizowanemu podmiotowi pozwala zaoszczędzić pieniądze i czas oraz daje pełną gwarancję na prawidłowość rozliczeń publiczno-prawnych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje :

– opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont,
– ustalenie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku VAT na podstawie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
– sporządzanie, wg wzorów określonych przepisami deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do US ,
– sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
– zamknięcie roku obrotowego wraz ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania finansowego,
– sporządzanie przelewów dot. należności podatkowych,
– kontrola należności i zobowiązań.

Obsługa Płacowa podmiotów gospodarczych

W ramach powierzenia przez małe podmioty „obsługi płacowej” :

– sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy,
– sporządzanie list płac,
– zgłaszanie pracowników i zleceniobiorców do ZUS,
– sporządzanie obciążeń ZUS do list płac oraz wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS,
– sporządzanie informacji rocznych PiT-11 oraz zeznań PiT-4R.

Prowadzenie „podatkowej księgi przychodów i rozchodów”

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu obejmuje:

– dokonywanie zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,
– prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych ,
– ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
– prowadzenie ewidencji VAT ,
– sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
– przygotowanie dowodów wpłat lub przelewów podatkowych i ZUS.